Lager & Logistik

Tullager kan förbättra kassaflödet

Att sköta sin verksamhet på ett effektivt sätt är grundläggande idag. Det är trots allt mycket man kan optimera för att minska kostnader och samtidigt förbättra kassaflödet. Framförallt gäller det här för företag som importerar varor från utanför EU. Då behöver tull betalas men det finns ett alternativ som undviker tullen och momsen till dagen då varorna ska levereras. Genom att ha hantering på tullager kan det här skötas på ett mer effektivt sätt. Istället för att tull och moms betalas när varorna kommer in i landet betalas den när varorna ska levereras.

På det här sättet behöver din verksamhet inte ligga ute med en massa pengar innan varorna ska levereras. Det gör också att företaget får ett förbättrat kassaflöde. Då det är pengar som kan användas under en längre tid än om tullen och momsen betalats direkt. Att välja rätt lösning för ens företag kan vara avgörande för att företaget ska få en större möjlighet att växa. Det är trots allt på det här viset som allt sköts på ett optimalt sätt.

Tullagret kan användas för kontroll av leverantör

Det finns tillfällen då det inte är möjligt att kontrollera kvaliteten på produkter innan varorna kommer till Sverige. Då kan ett tullager användas för att kontrollera kvaliteten innan varorna importeras formellt. Där du inte behöver betala moms och skatt innan kvalitetskontrollen är gjord och därefter kan du då välja att återexportera varorna. För det är ibland något som måste göras då varorna inte uppfyller de krav och standarder som finns. Det minskar onödiga kostnader och förbättrar ditt kassaflöde. Välj alltid den lösningen som gör det lättare och enklare att driva ett företag.